Πέμπτη, 15 Δεκεμβρίου 2011 8:19 μμ
18:00 - 21:00 Θανάσης Κουμπαρούδης
Συνέντευξη
ΔΟΥΚΑΣ ΠΕΤΡΟΣ - ΠΡΩΗΝ ΥΦ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Ν.Δ  Αναπαραγωγή 
ΔΟΥΚΑΣ ΠΕΤΡΟΣ ΣΤΟΥΣ Δ. ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟ & Δ. ΒΕΡΥΚΙΟ