Πέμπτη, 15 Δεκεμβρίου 2011 8:22 μμ
18:00 - 21:00 Θανάσης Κουμπαρούδης
Προφίλ Παραγωγών
Ηλίας Σελιμάς  Αναπαραγωγή 
Μαρία Αραμπατζή 

18:00 - 20:00
Σάββατο - Κυριακή


Θα είναι ένα απογευματινό life style magazino με στοιχεία επικαιρότητας, ειδήσεις από το εξωτερικό δελτίο, θέματα για την γυναίκα, και θέματα υγείας και γενικότερα θα κλείνουμε το μάτι στην καθημερινότητα με έναν πιο γυναικείο χαρακτήρα.
Θα καθιερώσουμε και στήλη που θα αφορά στο παρελθόν της τηλεόρασης με ένθετο retro tv