Πέμπτη, 15 Δεκεμβρίου 2011 8:07 μμ
18:00 - 21:00 Θανάσης Κουμπαρούδης
Συνέντευξη
ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΓΙΑΝΝΗΣ - ΠΡ. ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ  Αναπαραγωγή 
ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΓΙΑΝΝΗΣ ΣΤΟΝ ΜΠΑΜΠΗ ΠΑΠΑΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ