Πέμπτη, 15 Δεκεμβρίου 2011 8:22 μμ
18:00 - 21:00 Θανάσης Κουμπαρούδης
Συνέντευξη
ΜΟΣΙΑΛΟΣ ΗΛΙΑΣ - ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΠΙΚΤΡΑΤΕΙΑΣ ΠΑΣΟΚ  Αναπαραγωγή 
ΜΟΣΙΑΛΟΣ ΗΛΙΑΣ ΣΤΟΝ ΜΠΑΜΠΗ ΠΑΠΑΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ