Πέμπτη, 15 Δεκεμβρίου 2011 8:10 μμ
18:00 - 21:00 Θανάσης Κουμπαρούδης
Συνέντευξη
ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ ΝΙΚΟΣ - ΔΙΕΥ. ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ GREENPEACE  Αναπαραγωγή 
ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ ΝΙΚΟΣ ΣΤΗΝ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΑΓΓΟΥΡΙΔΗ