Πέμπτη, 15 Δεκεμβρίου 2011 8:15 μμ
18:00 - 21:00 Θανάσης Κουμπαρούδης
Συνέντευξη
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΙΓΜΕ  Αναπαραγωγή 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΣΤΟΝ ΓΙΑΝΝΗ ΝΤΑΣΚΑ