Πέμπτη, 15 Δεκεμβρίου 2011 8:25 μμ
18:00 - 21:00 Θανάσης Κουμπαρούδης
Συνέντευξη
ΝΙΚΟΣ ΧΑΣΙΩΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ  Αναπαραγωγή 
ΝΙΚΟΣ ΧΑΣΙΩΤΗΣ ΣΤΗΝ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΓΙΟΥΤΣΟΥ